Darmowe Porady

Lista organizacji udzielających w Krakowie bezpłatnych porad prawnych:

FUNDACJA „COGNOSCO”

Miejski Ośrodek Inicjatyw Społecznych
Nowa Huta, os. Centrum „C” 10 (budynek od strony Alei Przyjaźni), pok. nr 2
poniedziałek: 17.00-19.30
wtorek: 14.30-19.15
środa: 8.00-11.00; 17.30-20.00
tel.: 12 642 21 56, wew. 22 (w godzinach dyŜurów)
e-mail: poradnia_mowis@cognosco.pl

Dom Kultury „Podgórze”
ul. Krasickiego 18/20 Pierwszy pokój po lewej od wejścia.
Tel.: 12 6563670
e-mail: poradnia_podgorze@cognosco.pl

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Plac Szczepański 6
tel. 12 422 75 40
e-mail: poradnia_sarp@cognosco.pl

STUDENCKIE PORADNIE PRAWNE

Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński
al. Krasińskiego 18 m.3, 30-101 Kraków
tel/fax. 12 430 19 97
e-mail: poradnia.prawna@uj.edu.pl

Studencka Poradnia Prawna
Wydział Prawa i Administracji
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, budynek „C” p. C 333a, 30-705 Kraków
tel. 12 257 11 51
e-mail: spp.kaafm@gmail.com

Studencka Poradnia Prawa Medycznego
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Kopernika 19 e, 31-501 Kraków
tel.: 12 432 61 01
e-mail: biuro@poradniaprawna.com